Szacunek otrzymany w wyniku skorzystania z kalkulatora opiera się na następujących założeniach:

  • Technologia raslizacji zastępuje płytowy wymiennik ciepła; płytowy wymiennik ciepła o odzysku ciepła na poziomie 89% lub rurowy wymiennik ciepła o odzysku ciepła na poziomie 75%, w przypadku soku.  
  • Temperatura pasteryzacji wynosi 760C w przypadku mleka i serwatki, 960C w przypadku soku i 720C w przypadku wody.  
  • Ciepło jest wytwarzane przez kocioł zasilany gazem ziemnym.  
  • Koszt metra sześciennego gazu wynosi 1,5 €. Koszt prądu wynosi 0,2 €/kWh.
  • Temperatura produktu na wylocie wymiennika ciepła i systemu raslizacji jest taka sama jak temperatura na wlocie. 
  • Wszystkie szacunki ilości CO2 są zgodne ze średnimi unijnymi emisjami CO2 na każdy wyprodukowany kWh.