Det grønne alternativ

ER RASLYSERING

Ved at udskifte varme med UV-lys, blev det muligt at genopfinde pasteurisering. Vi kalder denne nye metode raslysering. De naturlige antibakterielle egenskaber ved UV-lys, har været kendt i mere end 100 år. Det er meget udbredt til desinfektion af drikkevand og procesvand, men nu kan det også bruges til uigennemsigtige væsker som mælk. Dette muliggør en mere bæredygtig produktion.

Lyras' Raslyseringsteknologi anvender lavtryks bakteriedræbende UV-lamper til at generere desinficerende lys, og som det første af sin slags har Lyras' nye og patenterede Raslyseringssystem integreret lysfiltre, som fjerner de unødvendige bølgelængder, som kunne sænke produktkvaliteten. Lysfilteret lader kun de ønskede bølgelængder passere, og disse inaktiverer sporer og bakterier på et niveau, som konventionel pasteurisering ikke kan. Samtidig skaber det unikke design et turbulent flow, som sikrer, at al væsken udsættes for lyset. Du har dermed et system, der kan behandle enhver ikke-gennemsigtig væske som f.eks. mælk, juice eller sodavand.

Energieffektivitet

Højere kvalitet

Højere oppetid

Forlænget holdbarhed

Ingen fossile brændstoffer

Intet affald

Simplere infrastruktur

Global sundhedseffekt

Væsker, der kan behandles med Lyras' udstyr.

Pasteurisering dengang

Tilbage i 1864, udviklede den franske kemiker Louis Pasteur en metode til at konservere flydende fødevarer ved at opvarme dem og nedkøle dem hurtigt - en proces, der senere blev kendt som pasteurisering.

I de sidste 150 år har pasteurisering reddet millioner af liv ved at inaktivere bakterierne i fødevarer med kort holdbarhed, såsom mejeriprodukter, og derved forlænge holdbarheden.

Selvom det på daværende tidspunkt var revolutionerende, er termisk pasteurisering ikke uden ulemper. Det er en tidskrævende proces, der sænker produktkvaliteten, samtidig med at der forbruges store mængder energi i varme- og køleprocesserne.

I dag er næsten alle flydende fødevarer pasteuriseret, herunder mælk, juice, sodavand og plantebaserede drikkevarer. Pasteuriserede produkter er dermed en uundgåelig del af forbrugernes hverdag, selvom kun et mindretal af forbrugerne er klar over det.

22

Nysgerrighed førte til opfindelsen.
Den positive indvirkning på vores klima og højere produktkvalitet fik mig til at starte virksomheden.

Rasmus Mortensen, adm. direktør

Rasmus Mortensen, adm. direktør
Lyras-systemet er ved at blive designet
Beregning af bølgelængde på Lyras
Tegning af UV-pasteuriseringsprocessen