Raslysering

Raslysation™ er en ikke-termisk behandlingsteknologi til væsker. Ved brug af raslysation (UV) i stedet for varme reduceres vand- og energiforbruget i forbindelse med væskebehandling drastisk, hvilket gør raslysation til en bæredygtig og energieffektiv erstatning for konventionel pasteurisering.

Den patenterede raslyseringsteknologi bruger lavtryks UV-lamper med bakteriedræbende egenskaber og er den første af sin slags. Designet har integrerede lysfiltre, som fjerner uønskede bølgelængder.

Lysfilteret, som kun tillader de ønskede bølgelængder at passere, inaktiverer sporer og bakterier på et niveau, der ligger over konventionel pasteurisering. Desuden skaber det unikke design en turbulent strøm, der eksponerer hele væskens volumen for UV-lyset. Dette gør anlægget i stand til at behandle væsker uafhængigt af gennemsigtighed.

Raslysering vs. pasteurisering

Traditionelle pasteuriseringsprocesser opvarmer mælken til ca. 74 grader i mindst 15 sekunder, hvorefter den afkøles hurtigt. Begge temperaturskift kræver betydelige energi- og vandressourcer. For at eliminere spild og fremskynde den samlede pasteuriseringsproces uden at forringe kvaliteten, blev raslysering baseret på UV-lys; en pålidelig og mindre ressourcekrævende metode, der har været anvendt til at fjerne bakterier, sporer, vira og andre mikroorganismer i drikkevand i mere end 100 år.