Forudsætningerne for estimatet udregnet gennem beregningsværktøjet, er baseret på:

  • The raslysationteknologien erstatter en løsning med en pladevarmeveksler; pladevarmeveksleren har en regenererende effekt på 89 % eller for juice en rørformet varmeveksler med en regenerativ effekt på 75 %.
  • Pasteuriseringstemperaturen er 76 grader for mælk og valle, 96 grader for juice og 72 grader for vand.
  • Varmen produceres af en naturgasdrevet kedel.
  • Prisen for en kubikmeter gas er 1,5 EUR. Prisen for elektricitet er 1,5 DKK/kWh.
  • Produktets udgangstemperatur i både varmeveksleren og raslyseringssystemet er den samme som indgangstemperaturen.