‘Fuldskalatest og lånefinansiering tæt på at være på plads’